فولکلور اسپانیا/ روز سن سباستین

مردمان روستاهای مناطق مختلف اسپانیا همه ساله روز سن سباستین را با پرتاب شلغم به سمت نماد شیطان جشن می گیرند.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

اخبار تصویری