بزودی فصلنامه نجوای فرهنگ بصورت الکترونیکی منتشر خواهد شد.

با یاری حق تعالی دوره جدید فصلنامه پژوهشی نجوای فرهنگ در زمینه مطالعات فرهنگ عامه پس از کسب مجوزهای لازم از پاییز 1394 به صورت الکترونیکی در سایت فرهنگ عامه یا بصورت مستقل منتشر خواهد شد. لازم به ذکر است موافقت اولیه با انتشار این فصلنامه صورت گرفته و در نوبت مجوز می باشد. پیش از این فصلنامه نجوای فرهنگ به مدت 5 سال و در 14 شماره به صورت مکتوب به سردبیری مصطفی خلعتبری لیماکی منتشر شده بود. منتظر خبرهای بعدی در این زمینه باشید.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

اخبار تصویری