زیر مجموعه ها

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
فرهنگ مردم در شعر بیدل نوشته شده توسط ----- 2012
بازتاب افکار ایرانیان در فرهنگ عامه نوشته شده توسط ----- 2016
فرهنگ عامه و سینما نوشته شده توسط ----- 2057
ریشه ضرب المثل ها/ دست کسی را توی حنا گذاشتن نوشته شده توسط ----- 1888
ریشه ضرب المثل ها/ با آب حمام دوست می گیرد نوشته شده توسط ----- 1837
ریشه ضرب المثل ها/ به کرسی نشاندن نوشته شده توسط ----- 1807
فرهنگ عامه چیست؟ نوشته شده توسط ----- 2159
نگاهی به فولکلور و ادبیات شفاهی نوشته شده توسط ----- 1909
ادبیات فارسی- تاجیکی در فرارود نوشته شده توسط ----- 2068
آیین پرخوانی/گلستان نوشته شده توسط ----- 2326

اخبار تصویری