سه کتاب از فولکلور دزفول

 معرفي سه کتاب از فولکلور شهر دزفول(سري‌کتاب دزفول)

1- کُلمِجور 

عظيم محمودزاده، دزفول: افهام، زمستان 1385، رقعي، 3000نسخه، 1500تومان

کلمجور در لهجه دزفولي به معني جستجو و گشتن است. انتخاب اين واژه براي کتاب به اين دليل است که جستجو و گردشي در اکثر آثار فرهنگي و فولکلور دزفول انجام شده و فهرستي از آنها تهيه گرديده است. کتاب حاضر شامل بخش‌هاي زير است:

مقدمه، نام‌هاي قديمي، مقياس‌ها و ميزان‌ها، افسانه‌هاي دزفول، مثل‌ها، تعدادي از کنايه‌ها، شبه‌جمله‌ها، مناطق معروف، محرم در دزفول، از قديم‌تر‌ها.

2- اُلَّ(لالايي‌هاي محلي دزفول)

عظيم محمودزاده، دزفول: افهام، بهار1386، وزيري، 3000نسخه، 1500تومان

با گذشت زمان و پيشرفت تکنولوژي و ماشينيزم، آداب و سنن گذشته رو به فراموشي مي‌روند. از طرفي به علت گرايش مردم نقاط مختلف کشور به زبان فارسي و آموزش کودکان اين نسل به اين زبان و دوري از زبان محلي خود، بيم آن مي‌رود که تا چند دهه ديگر گويش دزفولي را فقط در اشعار به جاي مانده از گذشته و کتاب‌هايي اين چنين جستجو کنيم. پس جمع‌آوري، حفظ و نشر اين گويش و اشعاري که به اين روش سروده شده‌اند و بطورکلي فولکلور محلي اين مرز و بوم بسيار ضروري به نظر مي‌رسد. از اين ميان لالايي‌هاي‌محلي جايگاه ويژه‌اي دارند. کتاب حاضر هرچند فهرست ندارد اما شامل بخش‌هاي ذير است:

مقدمه، پيشگفتار به قلم شادروان سيد محمدعلي امام دزفولي، مقدسات، شيدايي‌دل، مهر مادر بصورت ستايش و دعا، بي‌وفايي‌يار، قلبي دردمند از مردم روزگار و غيره 

3- عقايد و باورهاي مردم دزفول

عظيم محمودزاده، دزفول: افهام، 1385، رقعي، 3000نسخه، 1000تومان

بنا به نوشته مؤلف، کتاب حاضر گرد‌آوري و تأويل اعتقادات قدما و گذشتگان مردم دزفول است که به دو فصل تقسيم مي‌شوند، يکي اعتقاداتي که به صورت لغت و اصطلاحي مطرح‌ مي‌شوند و فصل دوم اعتقاداتي که در يک جمله بيان مي‌شوند که براي هر يک، شرح و توضيح و تشريح و تحليل داده شده است. در اين نوشته‌ها فقط سعي بر جمع‌آوري نبوده بلکه ضمن جمع‌‌آوري تحليلي بر اين باورها و عقايد نيز ارائه شده و گاه به تأويل و چگونگي پيدايش اين نوع باورها نيز اشاره شده است.

اين کتاب شامل يک مقدمه و دو فصل با عناوين: اعتقادات و مفاهيم اصطلاحي«بصورت کلمه» و اعتقادات و مفاهيم جمله‌اي مي‌باشد.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

اخبار تصویری