جشن بیل گردانی در نیم ور محلات

 

جشن بیل گردانی به عنوان نمادی از تلاش و همدلی همه ساله در آستانه فصل آبیاری مزارع با حضور خود جوش گروههای مختلف مردم روز جمعه نوزدهم فروردین ماه جاری در شهر نیم ور محلات استان مرکزی برگزار شد. این آیین با قدمت حدود دوهزار ساله به عنوان نمادی برای تشکر الهه آب، ریشه در فرهنگ آب و آبیاری داشته و نمادی برای نشان‌دادن زور و پهلوانی به دشمنان بوده‌ است و به اعتقاد مردم منطقه نیم‌ ور این بازی آیینی، به برکت و زیادی آب کمک می‌کند.  گفته می شود، برای حفظ این رسم معنوی هر سال در مواقعی که مسیر جوی های آب توسط گل و لای و یا رشد گیاهان و علفهای هرز در ماه اسفند و اوایل فصل بهار مسدود می شده و آبرسانی به مزارع این شهر به کندی انجام می گرفته، با اعلام بزرگان شهر، مردم با کمک یکدیگر به پاکسازی حریم جوی می پرداختند.

 پس از لایروبی جویهای آب، بیل گردانان شامل ورزشکاران منطقه به نوبت، هفت بیل مخصوص باغ را در دو دسته چهار و سه تایی به یکدیگر بسته و بیل گردانان این بیلها را با مهارت و قدرت در دو جهت مخالف به صورت ضربدری بالای سر می چرخانند.  ورزشکاران یا بیل گردانان باید دو دسته بیل به وزن 32 کیلوگرم را بین 5 تا 30 بار بالای سر خود بچرخانند و در این هنگام با دعا و نیت به حرکت در آمدن هفت آسمان و نزول رحمت الهی قدرتمندی خود را برای مردم این منطقه به نمایش می گذارند.  این جشن چندین روز طول می‌کشد، و قبل از شروع مراسم بیل گردانی، لایروبان همراه با بیل‌های خود رژه رفتن تا محل برگزاری جشن که بر روی سکویی مخصوصی در مرکز نیم ور است، را انجام می دهند.  جشن بیل گردانی هم اکنون از جمله ورزشهای بومی محلی استان مرکزی و امسال به عنوان اثر معنوی استان در میراث معنوی کشور ثبت شده است. در ادامه تصاویر این مراسم را می بینید:

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

اخبار تصویری