نوروز در میان کردها

جشن نوروز از دیرباز درمیان کردها با شکوه خاصی همراه با آداب و سنن تاریخی و فرهنگی برگزار می‌شود. مردم کرد در نوروز به خانه‌تکانی، دید و بازدید، آتش‌افروزی، میرنوروزی، بازی‌های سنتی و بومی می‌پردازند. ایوب گبانچی در کتاب «جشن‌ها و آیین‌های ایرانی» به این نکته اشاره کرده است. قوم کرد به‌عنوان یکی از اقوام اصیل ایرانی،‌ جشن نوروز را با شکوه خاصی برگزار می‌کند و در بزرگداشت این جشن باستانی آیین‌ها و آداب و رسوم ویژه‌ای را برپا می‌دارند که نشانگر سابقه تاریخی و فرهنگی این قوم است. میرنوروزی، آتش‌افروزی، دید و بازدید و بازی‌های سنتی و بومی برخی از آیین‌های ویژه‌ نوروز در کردستان است که در منابع به آن‌ها اشاره شده است.

نوروز در آذربایجان

اعیاد و جشنها از جلوه‌های بارز فرهنگ معنوی و حیات تمدن‌هاست. نوروز از روزگاران کهن به ویژه از آغاز دورۀ ساسانیان تا کنون جشنی طبیعی، فصلی، دینی و ملی برای مردم ایران‌زمین بوده است. نوروز در تاریخ و فرهنگ مردم ایران‌زمین نماد دوستی، صلح، هم‌زیستی و مهربانی؛ سمبل احترام به یکدیگر و مهم‌تر از همه عرض ارادت به مقدسات دینی است که در طول تاریخ پرفراز و نشیب مردم ایران‌زمین پدیدار شده است. این نماد مالی از یک‌سو ریشه در تاریخ کهن این سرزمین دارد و از سوی دیگر با فرهنگ و آیین اسلامی به گونه‌ای عجین شده است که گویی بخشی از این تعالیم عالیه است.

نوروز گذشته از اینکه یک آداب مرسوم هرساله است که مردم ایران نوشدن روز و دمیده‌شدن حیات در تاروپود طبیعت را به شادباش می‌نشینند، نماد هویت و فرهنگ کهن ساکنان ایران‌زمین است که در این فرهنگ و هویت، مردم آذربایجان جایگاهی بس رفیع دارند؛ زیرا یکی از خاستگاه‌های هویت ایرانی آنجاست. بر همین اساس برگزاری نوروز در آذربایجان با جلوه‌های فراوانی از آداب و رسوم همراه است که شهریار شیرین‌سخن در منظومۀ «حیدر بابایه سلام» به زیبایی آن را به تصویر کشیده است.

تاریخ دقیق سپندارمزگان

 

چند سالی است که با ایده جشن سپندارمذگان اسفندگان به جای ولنتاین به عنوان روز عشق و زن و مادر آشناتر شدیم اما عجیب است که هرچه بیشتر می شنویم که جشن اسفندگان را می خواهند در بهمن ماه به ما قالب کنند و چه خوب می پذیریم و اینجاست که دیگر حرجی نداریم بر آنان که پذیرفتند نماز جمعه را چهارشنبه بخوانند. اینکه اسم جشن اسفندگان را بیشتر به عنوان سپندارمذگان بخوانیم برای آنست که از خود نپرسیم چطور جشن روز اسفند از ماه اسفند که همان 5 اسفند است را به بهمن انداخته اند؟

اخبار تصویری