جشن ها و آداب و معتقدات زمستان، کتابی برای تمام فصول!

 

تنوع قومی در ایران سبب شده است در هر منطقه آداب و رسوم و آئین های ویژه ای حاکم باشد. چرا که با وجود وحدت ملی و اشتراک در آئین های ملی، مانند نوروز، در اصل برخی آئین ها و حتی در جزئیات آنها تفاوت هایی وجود دارد. کتاب «جشن ها و آداب و معتقدات زمستان» به این تفاوت ها و شباهت ها می پردازد. این کتاب نخستین بار در سال 1354 منتشر شد و در سال1379 برای بار دوم، با ویرایش تازه ای، به وسیله انتشارات امیرکبیر به چاپ رسیده است. این کتاب از منابع مهم و قابل تکیه درحوزه فرهنگ عامه به شمار می رود و در دو جلد به همت «سید ابوالقاسم انجوی شیرازی» گردآوری شده است. انجوی در فروردین ماه 1340 برنامه ای رادیویی برای آموزش گردآوری آداب و رسوم نواحی گوناگون داشت. برخی از کسانی که در این کار با انجوی همراهی داشتند، علاوه بر این برنامه با نامه نگاری و مکاتبه مداوم در طول چند سال این آموزش ها را کامل کردند. پس از گردآوری اطلاعات در سال 1352، جلد نخست این کتاب که به نواحی گوناگونی از جمله استان مرکزی، گیلان، مازندران و کاشان اختصاص داشت منتشر شد. اما جلد دوم این کتاب ارزشمند که به آداب و رسوم زمستان در استان های آذربایجان و همدان می پردازد بسیار مفصل تر به چاپ رسید.

بازتاب افکار ایرانیان در فرهنگ عامه

  

فولکلور چیست؟  

بی گمان در هر کشوری و در هر جامعه ای، فرهنگی نانوشته وجود دارد که از اجزای ضروری آن جامعه به شمار می رود. این فرهنگ غیرمکتوب که به صورت شفاهی و سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود، فولکلور یا فرهنگ عامه نامیده می شود. فولکلور مرکب از دو کلمه است: Folk به معنی مردم، قوم و خویش، گروه و ملت و Lore به معنی معرفت و اندیشه؛ بنابراین واژه فولکلور را می توان به فرهنگ و دانش عامه یا باورها، آداب و رسوم و افسانه های مردم بومی یک منطقه تعبیر نمود.

نجوای فرهنگ منتشر شد

پانزدهمین شماره فصلنامه نجوای فرهنگ منتشر شد. در این شماره مقالات زیر آمده است:

ساختار شناسی فولکلور کودکان هرمزگان / سهراب سعیدی 

میدان عمومی ممقان و نقش های مختلف آن در فرهنگ عامه / داوود سلمانزاده ممقانی 

فرهنگ استفاده از چَپَر و بَلِت در معماری غرب مازندران/ مصطفی خلعتبری لیماکی

نجوای فرهنگ بزودی منتشر می شود

به یاری خداوند در آینده ای نزدیک نخستین شماره از دوره جدید فصلنامه نجوای فرهنگ (پاییز 94) بصورت الکترونیکی منتشر خواهد شد. منتظر مقاله شما عزیزان برای شماره زمستان 1394 هستیم.

اخبار تصویری