راه اندازی سایت فولکلور ایران

 نخستین سایت تخصصی اطلاع رسانی و پژوهشی فولکلور ایران راه اندازی شد. منتظر دریافت مقاله، گزارش، خبر، نقد، نظر و پشنهاد شما عزیزان فرهنگ دوست هستیم. پیروز باشید. 

در جستجوی آیین و مرام پهلوانی و جوانمردی


خودمان مقصریم، چرا که از جوانمردی و پهلوانی به جوانان این سرزمین سالها تنها مردان آهنینی را نشان دادیم که با بازوهای کلفت و هیکل های بزرگ ، تنها یک تکه سنگ را بلند می کنند و یا یک ماشین قراضه آهنی را به دنبال خود می کشند. در حقیقت از روی منش پهلوانی، رفتار جوانمردی و ضرب آهنگ زورخانه ای برای جوانان و فرزندانمان الگو سازی و اسطوره سازی نکرده ایم، بلکه اسطوره سازی با بازوهای کلفت در اولویت برنامه های ما بوده است!

زمانی مرام پهلوانان شهراین بود که پس از ورزش زورخانه ، برای نیازمندان آبرومند آیین گلریزون برگزار می کردند و اهل محل را برای کمک به یک خانواده نیازمند فرا می خواندند. آن زمان پهلوانان شهر چنان درسی به نامردانی می داند که در کوی و برزن با چشم حرام به دنبال ناموس مردم بودند. آری! مرام، مرام لوتی گری و مردانگی بود.

سیر تاریخی تعزیه و تکیه در ایران (1)

تاريخ ساخت قديمي ترين تكيه ها در تهران را به پيش از دوره قاجار مي رسانند. براساس منابع موجود، ظاهراً تكيه حمام خاتم در محله چاله ميدان به دستور خاتم، خواهر شاه طهماسب صفوي ساخته شد. تكيه اوژها يا افشارها در محله سنگلج نيز از دوره شاه طهماسب بوده است.

در تهران تكاياي فراواني وجود داشته است. در تقسيم بندي تكاياي تهران به تكايايي كه ظاهراً در آغاز مقبره و بقعه‌ي يكي از بزرگان و مشايخ يا سادات محلي بود، بر مي خوريم كه در صحن يا حياط و ايوان جلوي مقبره و پيرامون آن، مراسم سوگواري مذهبي بر پا مي شد. پس از رواج تعزيه خواني در تهران، ‌اين مقبره ها و ضمايم آن با كمي تغيير به صورت تكيه به مفهوم امروزي آن در آمدند. تكايايي چون تكيه پيرزن، تكيه هفت تن، تكيه پهلوان شريف، را مي توان از جمله اين تكايا نام برد. علاوه بر آن در تكايايي كه قبلاً كاروانسرا و منزلگاه بيرون شهر بودند نيز گه گاه مراسم سوگواري و تعزيه بر پا مي‌شد كه تكيه حمام خاتم، تكيه باغ پسته و تكيه افشار از اين نوع تكايا بودند.

آبیاری سنتی در آباده فارس

در روستاهاي آباده فارس در قديم كه هنوز ساعت بين همه‌ي مردم رايج نبود، زمان مصرف كردن آب را با وسيله‌يي اندازه گيري مي‌كردند به نام طشتهtašte كه پياله كوچك مسي بود كه ته آن سوراخ كوچكي وجود داشته كه بر روي ظرف بزرگي مثل طشت پر آب، قرار مي‌دادند و آب كم كم از سوراخ طشته به درون آن نفوذ مي‌كرد و هر موقع طشته پر از آب مي‌شد، به درون ظرف بزرگ فرو مي‌رفته است. سپس طشته را بيرون آورده و دوباره بر روي آب قرار مي‌دادند و به همين ترتيب ادامه داده و هر 9 طشته برابر با يك ساعت آب مي‌شد.

اخبار تصویری