بازتاب افکار ایرانیان در فرهنگ عامه

  

فولکلور چیست؟  

بی گمان در هر کشوری و در هر جامعه ای، فرهنگی نانوشته وجود دارد که از اجزای ضروری آن جامعه به شمار می رود. این فرهنگ غیرمکتوب که به صورت شفاهی و سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود، فولکلور یا فرهنگ عامه نامیده می شود. فولکلور مرکب از دو کلمه است: Folk به معنی مردم، قوم و خویش، گروه و ملت و Lore به معنی معرفت و اندیشه؛ بنابراین واژه فولکلور را می توان به فرهنگ و دانش عامه یا باورها، آداب و رسوم و افسانه های مردم بومی یک منطقه تعبیر نمود.

نجوای فرهنگ منتشر شد

پانزدهمین شماره فصلنامه نجوای فرهنگ منتشر شد. در این شماره مقالات زیر آمده است:

ساختار شناسی فولکلور کودکان هرمزگان / سهراب سعیدی 

میدان عمومی ممقان و نقش های مختلف آن در فرهنگ عامه / داوود سلمانزاده ممقانی 

فرهنگ استفاده از چَپَر و بَلِت در معماری غرب مازندران/ مصطفی خلعتبری لیماکی

نجوای فرهنگ بزودی منتشر می شود

به یاری خداوند در آینده ای نزدیک نخستین شماره از دوره جدید فصلنامه نجوای فرهنگ (پاییز 94) بصورت الکترونیکی منتشر خواهد شد. منتظر مقاله شما عزیزان برای شماره زمستان 1394 هستیم.

فصلنامه فرهنگ مردم ویژه آب و قنات منتشر شد

 

 تازه ترین شماره فرهنگ مردم (شماره 51 و52) سال چهاردهم با تقدیم به دکتر جواد صفی نژاد پدر علم قنات ایران منتشر شد.

اخبار تصویری