رسم هوم بابایی

يكي از رسم‌هاي قابل توجه كه از قديم در ماه مبارك رمضان در كاشان برگزار مي‌شده رسم «هوم بابايي» است. اين رسم قديمي توسط بچه‌ها و جوانها از شب اول ماه رمضان آغاز و تا شب پانزدهم كه مردم كاشان به آن «شب نيمه» مي‌گويند ادامه دارد. تعداد هر دسته اي كه هوم بابايي مي‌روند چهار تا بيست نفر و گاهي بيشتر است و هر محله براي خود دسته‌اي دارد. اين عده بنا به قول و قراري كه بين خودشان مي‌گذارند بعد از افطار در محل معيني جمع مي‌شوند و از بين خود يك صندوقدار و يك ميدان‌دار انتخاب مي‌كنند. وظيفه صندوقدار جمع آوري پول يا خوراكي‌هايي مثل برگه زردآلو، برگه قيصي، جوزقند، كلوچه، خرما، گردو و بادام است.

رمضان در فرهنگ عامه

  آداب و رسوم ماه مبارک رمضان يکي از مباحث مهم فرهنگ‌مردم است و از آنجا که اين آداب و رسوم ريشه ديني دارد، مورد توجه همگان است. در ماه مبارک رمضان مردم يکپارچه براي انجام تکاليف شرعي آماده مي‌شوند و در جهت به جا آوردن اين وظايف هر جمعيت و گروهي با آداب و تشريفات خاص خود مراسم و آيين‌هاي رمضان را برگزار مي‌کنند. در گذشته اين آداب و رسوم از غناي ويژه‌اي برخوردار بوده و مردم با شوق و ذوق بيشتري آداب ماه رمضان را بجا مي‌آوردند. اما امروزه با هجوم عوارض فرهنگ بيگانه و مشکلات زندگي شهري و ماشيني، آداب و رسوم رمضان کم‌رنگ‌تر و حتي بسياري از آنها فراموش شده است. اما هنوز رگه‌هايي از اين‌ آداب و رسوم را مي‌توان در گوشه و کنار ايران ديد. رمضان، از سال‌هاي دور تاكنون، در فرهنگ‌مردم از جايگاهي ممتاز برخوردار بوده و همواره آيين‌هاي ويژه‌اي در ارتباط با اين ماه، در ميان مردم كشورهاي اسلامي به اجرا درآمده است. آداب و رسوم ماه مبارك رمضان يكي از مباحث مهم فرهنگ مردم است كه به واسطه قدمت خود، از قداست ويژه‌اي برخوردار است. متأسفانه در زندگي شهري و ماشيني، بسياري از اين سنت‌هاي زيبا به بوته فراموشي سپرده شده‌اند و بسياري ديگر نيز كمرنگ‌تر شده‌اند و از آنجا كه اين رسوم زمينه‌ساز همبستگي در جامعه به ويژه در ميان آحاد ملل مسلمان است، اهميت فراواني نيز دارد.

 ادامه دارد..

نوروز در میان کردها

جشن نوروز از دیرباز درمیان کردها با شکوه خاصی همراه با آداب و سنن تاریخی و فرهنگی برگزار می‌شود. مردم کرد در نوروز به خانه‌تکانی، دید و بازدید، آتش‌افروزی، میرنوروزی، بازی‌های سنتی و بومی می‌پردازند. ایوب گبانچی در کتاب «جشن‌ها و آیین‌های ایرانی» به این نکته اشاره کرده است. قوم کرد به‌عنوان یکی از اقوام اصیل ایرانی،‌ جشن نوروز را با شکوه خاصی برگزار می‌کند و در بزرگداشت این جشن باستانی آیین‌ها و آداب و رسوم ویژه‌ای را برپا می‌دارند که نشانگر سابقه تاریخی و فرهنگی این قوم است. میرنوروزی، آتش‌افروزی، دید و بازدید و بازی‌های سنتی و بومی برخی از آیین‌های ویژه‌ نوروز در کردستان است که در منابع به آن‌ها اشاره شده است.

اخبار تصویری