کتاب آئین های باران خواهی و آفتاب خواهی در فرهنگ عامه منتشر شد

به همت انتشارات طهوری کتاب آیین های باران خواهی و آفتاب خواهی در فرهنگ عامه به قلم دکتر مصطفی خلعتبری منتشر شد. برای تهیه این کتاب به انتشارات طهوری، به نشانی خیابان انقلاب، روبروی دانشگاه تهران مراجعه فرمایید.

همایش آب، جامعه و فرهنگ اردیبهشت 94 در نخستین کنگره ملی آبیاری برگزار می گردد.

زیر محورهای همایش:

تشکل‌ های آب بران سنتی / تشکل های آب بران مدرن و پست مدرن / مسائل تاریخی مرتبط با آب و سازه های آبی کشور / مسائل فرهنگی و رسوم مرتبط با مصرف آب شهری / ارتقاء آگاهی و فرهنگ مصرف بهینه آب / عوارض اجتماعی کاهش منابع آب / الگوهای بهینه مصرف آب با رویکرد فرهنگی و اجتماعی / اثرات اجتماعی-اقتصادی کاهش تقاضای آب

برای اطلاع بیشتر به اینجا مراجعه فرمایید.

همایش تاریخ محلی و فرهنگ مازندران

همایش تاریخ محلی مازندران پنج شنبه هفتم اسفند ماه در شهرستان ساری برگزار می گردد. دکتر مصطفی خلعتبری به عنوان عضو هیئت داوران این همایش در بخش فرهنگ و رئیس پنل فرهنگ محلی در این همایش حضور خواهد داشت.

از جشن اسفندی چه می دانیم؟

 يكي از جشن هاي كهن ايراني كه در سال هاي اخير بيشتر مورد توجه قرار گرفته جشن اسفندگان است. اما از آنجا كه آگاهي هاي كاملي از اين جشن كهن در منابع دست اول به جاي نمانده است، پژوهشگران هر يك از چشم اندازي دلخواه به اين جشن كهن توجه نشان داده و در معرفي آن مي كوشند. ولي يكي از معتبرترين پژوهش هايي كه در اين مورد منتشر شده، نوشتار ارزشمند دكتر جلال خالقي مطلق با عنوان «مردگيران،جشن بهاري زنان» است كه به بررسي دقيق آيين هاي كهن جشن اسفندگان بر بنيان كتاب هاي «آثارالباقيه» و«التّفهيم» ابوريحان بيروني «زين‌الأخبار» گرديزي، «شرف‌نامه» نظامي گنجوي و«شاهنامه» فردوسي مي پردازد. بر بنيان پژوهش هاي دكتر جلال خالقي مطلق آيين هاي جشن اسفندگان را فهرست وار چنين مي توان ياد كرد:

اخبار تصویری